Daftar Jenis Perizinan


NO DAFTAR SYARAT UNTUK  PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PPKB)
1Surat Permohonan
2Naskah PP Rangkap 3 (tiga) bermerai
3Bentuk saran dan pertimbangan menggunakan lampiran IV, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16/MEN/X/2011 ttg cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Kembali