Daftar Jenis Perizinan


NO DAFTAR SYARAT UNTUK  PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
1Surat Permohonan
2Naskah PP Rangkap 3 (tiga) bermeterai
3Bentuk saran dan pertimbangan menggunakan lampiran IV, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16/MEN/XI/2011 ttg Tata cara pebuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama

Kembali