Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bid. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

            Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam melaksanakan tugas, Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  2. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  3. Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  4. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
  5. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Bid. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal >